Follow us at

 

The Bean Blog

Xmas Day                                Closed Boxing Day                             Closed 27th December                       8am to 2pm 28th December                       8am to 2pm 29th December                       7am to 3pm 30th December                       7am to 3pm 31st December                        7am to 3pm New Year’s Day                       8am to 2pm Day after New Year’s Day       8am to 2pm 3rd January                             8am to 2pm 4th January                              8am to 2pm ...